Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane podczas odwiedzania lub dokonywania zakupów w witrynie eblossom.store („Witryna”).

Dane osobowe

Informacji przesłanych w trakcie składania zamówienia używamy do realizacji wszelkich zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny (w tym do przetwarzania informacji o płatnościach, organizowania wysyłki i dostarczania faktur i / lub potwierdzeń zamówień). Ponadto wykorzystujemy te informacje o zamówieniu do:-komunikowania się z Tobą; – Sprawdzania naszych zamówień pod kątem potencjalnego ryzyka lub oszustwa; i – jeśli jest to zgodne ze złożonymi preferencjami, dostarczania informacje lub reklamy dotyczące naszych produktów lub usług. Kiedy składasz zamówienie za pośrednictwem Witryny, Twoje dane dotyczące zamówienia będziemy przechowywać w naszej dokumentacji, chyba że poprosisz nas o usunięcie tych informacji.

Korzystamy z informacji o urządzeniu, które zbieramy, aby ułatwić monitorowanie potencjalnego ryzyka i oszustw (w szczególności adresu IP), a także w celu ulepszania i optymalizacji naszej Witryny (na przykład poprzez generowanie analiz dotyczących sposobu, w jaki nasi klienci przeglądają i wchodzą w interakcje z Witryna oraz ocenę sukcesu naszych kampanii marketingowych i reklamowych).

Udostępnianie danych osobowych

Udostępniamy Twoje Dane Osobowe stronom trzecim w trosce o jak najwyższy poziom oferowanych produktów lub usług. Wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych pozwala nam współpracować z naszymi współpracownikami z zachowaniem pełnej transparentności działań, a także otwartego dialogu z podmiotami trzecimi.

Wreszcie, możemy również udostępniać Twoje Dane Osobowe, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami, aby odpowiedzieć na wezwanie sądowe, nakaz przeszukania lub inne zgodne z prawem żądanie informacji, które otrzymujemy, lub w inny sposób chronić nasze prawa.

Treści reklamowe

Jak opisano powyżej, wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu dostarczania ukierunkowanych reklam lub komunikatów marketingowych, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

Zmiany

Informujemy o możliwości wprowadzania aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, aby odzwierciedlić na przykład zmiany w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.

Nieletni

Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia.